How can I find my BroadBean API Key?

  1. Log in to your account.
  2. Click on the drop down next to the first letter of your name.
  3. Click on "Integrations".

  1. Next click on "Activate" behind the BroadBean logo.

  1. Copy the API Key and add this to your BroadBean account.

svarade detta på din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade din feedback. Vänligen försök igen senare.

behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss