Redigera en företagsprofil

När du har skapat din företagsprofil kan du redigera innehållet genom att besöka arbetsgivarens startsida och klicka på "Redigera profil" längst ned på sidan, följ sedan stegen.


Om du klickar på "Nästa" sparas dina redigeringar.

svarade detta på din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade din feedback. Vänligen försök igen senare.

behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss