How can I add or see my training/education and skills?

When you have logged in to your account, from the menu on the left side of the page click on the "Education & Skills" link.


To add a new entry to your training, click on the "+" button next to the text "EDUCATION.”


To add a new entry to your skills, simply enter your skill in the field under the "SKILLS" category and click the "Save" button.

svarade detta på din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade din feedback. Vänligen försök igen senare.

behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss