How do I delete my account?

To delete your account, please log in and go to your 'Personal details' under 'Favourites'

Scroll down to the bottom of the page and click on 'Communication form' under 'Delete Account'

Please submit a request to delete your account and our customer support team will confirm back within 7 days this has been completed.

svarade detta på din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade din feedback. Vänligen försök igen senare.

behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss